Budowa i rodzaje opon

Opony 8 2

Do budowy opony wykorzystuje się takie elementy jak: bieżnik, osnowę, opasanie czy stopkę.

Budowa opony: 1.opasanie, 2.osnowa, 3.drut, 4.felga, 5.bieżnik, 6.opona, 7.stopka.

Bieżnikiem opony nazywamy to część opony, która ma bezpośredni kontakt z nawierzchnią i odpowiada za jej przyczepność. W zależności od przeznaczenia opony bieżnik może mieć różny kształt, różną głębokość i różny poziom ścieralności. We współczesnych oponach rozróżniamy takie rodzaje bieżników jak: bieżnik symetryczny, asymetryczny czy kierunkowy.

Osnowa opony składa się z wielu warstw kordu. Osnowa znajduje się w wewnętrznej części opony. Kord natomiast może być wykonany z: poliamidu, poliestru, stali, wiskozy czy włókna szklanego.

Opasaniem opony jest warstwa kordu położona obwodowo. Opasanie wykonane jest z możliwie jak najmniej rozciągającego materiału. Jej zadaniem jest nie dopuszczenie do deformacji opony pod wpływem różnych sił, temperatur czy nacisków i obciążeń.

Stopką opony jest jej część odpowiedzialna za styczność opony z felgą. W skład stopki wchodzą usztywniające druty, które są odpowiedzialne za równe przyleganie stopki do felgi. Kolejnym zadaniem stopki (szczególnie w przypadku opon bezdętkowych) jest uszczelnienie opony.Ze względu na budowę wewnętrzną wyróżniamy takie opony jak: opony diagonalne, opony dętkowe, opony radialne, opony bezdętkowe.

Opony diagonalne charakteryzują się tym iż cała osnowa tych opon wykonana jest z kilku warstw tkaniny ułożonych w odwrotnych kierunkach i pod różnymi kątami. Opony diagonalne posiadają kilka zalet lecz również i wad. Do zalet opony diagonalnej możemy zaliczyć:
– wyższy komfort jazdy, szczególnie na złych nawierzchniach

– dużą odporność na boczne uszkodzenia mechaniczne

Natomiast do ich wad zaliczymy:
– mniejszą precyzję prowadzenia

– złe zachowanie się opony w zakrętach

– zwiększone
zużycie paliwa

Opony radialne charakteryzują się ułożeniem osnowy promieniowo (czyli pod kątem 90 stopni). Takie ułożenie osnowy zwiększa elastyczność boku opony oraz usztywnia bieżnik, co unika jego deformacją i zwiększa płaszczyznę styku opony z nawierzchnią. Zaletami opon radialnych są mniejsze zużycie paliwa oraz precyzyjne prowadzenie. Do wad tej opony zaliczymy: słaba odporność ścianki bocznej opony na uszkodzenia mechaniczne oraz konieczność stosowania tulei gumowo-metalowych w zawieszeni.

W oponach dętkowych za utrzymanie prawidłowego ciśnienia odpowiedzialna jest dętka umieszczone wewnątrz opony. Dętka ta umieszczana jest między felgą a oponą. Natomiast w oponach bezdętkowych za utrzymanie prawidłowego ciśnienia odpowiedzialna jest sama opona.